Montage, laad en onderhoudsvoorschriften voor alle soorten accu's.

Montage, laad en onderhoudsvoorschriften voor alle soorten accu's.

Let op de veiligheidsvoorschriften bij montage / demontage van uw accu. Lees eerst goed de handleiding van het voertuig (bijvoorbeeld uw: auto, vrachtauto, camper, caravan, boot, motor) door en neem de gestelde aanwijzingen in acht alvorens aan de accu te werken.

Voeg deze veiligheidsvoorschriften bij de handleiding van het voertuig.

Werk veilig, bescherm de ogen met een veiligheidsbril en draag (zuurvrije) handschoenen. Werk in een goed geventileerde ruimte, NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR!!!

EHBO: Zuurspatten in het oog onmiddellijk enkele minuten met zuiver water uitspoelen! Daarna meteen een arts raadplegen. Als het zuur werd ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen! Zuur op de huid of de kleding meteen neutraliseren met soda of groene zeep (zeep) en naspoelen met veel water.

 

1. Montage en demontage van de accu

- Opgelet! Een spanningsonderbreking kan ertoe leiden dat elektronische componenten uitvallen (elektronische startblokkering in auto, radio etc.). 

VOOR DE NIEUWE MODELLEN AUTO"S IS HET NOODZAKELIJK OM EEN KLEINE STROOM OP DE POLEN TE LATEN DIT VOORKOMT STORINGEN IN HET MOTORMANAGEMENT SYSTEEM!! TWIJFELT U NEEMT U DAN CONTACT MET ONS OP! WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

- Alleen voldoende geladen accu’s monteren, ten minste 12,5 Volt rustspanning.

- Schakel de motor en alle stroomverbruikers uit vóór demontage van de accu.

- Maak bij het demonteren altijd eerst de minpool los (-) dan de pluspool (+).

- Reinig vóór de montage de plaats van de batterij in het voertuig.

- Reinig polen en klemmen en behandel de polen met zuurvrij vet.

- Gebruik de originele bevestigingen. Accu altijd goed vastzetten.

- Verwijder de beschermdopjes pas op de plaats van de installatie bij het aansluiten in het voertuig en zet ze op de polen van de vervangen accu om kortsluiting en vonkvorming te voorkomen.

- Maak bij het monteren altijd eerst de pluspool vast (+) en dan de minpool (-). Zorg ervoor dat de poolklemmen goed vastzitten.

- Neem overige onderdelen, zoals poolafdekking, hoekstukken, slangaansluitingen en poolklemhouder, over van de oude accu en sluit ze op dezelfde manier aan. Beschikbare of meegeleverde vuldoppen gebruiken.

- Ten minste één ventilatieopening open laten, om explosiegevaar te voorkomen. Dit geldt ook voor het transport van oude batterijen. Uw oude accu kunt u inleveren bij: AW ACCU BV, garages, IJzerboeren en natuurlijk bij de milieudienst van uw gemeente.

 

2. Extern laden

- Gebruik alleen een geschikte lader met gelijkstroom en let op de gebruiksaanwijzing ervan. Weet u niet welke lader of welke laadspanning uw accu nodig heeft neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

- Laad nooit accu’s die bevroren of warmer dan 40°C zijn.

- Verbind de pluspool (+) van de batterij met de pluspool van de lader en de minpool (-) van de accu  met de minpool van de lader.

- Zet de lader pas aan nadat de accu is aangesloten.

- Na het laden eerst de lader uitzetten.

- Lading onderbreken als de accu heet wordt of er zuur uitloopt.

- Zorg tijdens het laden voor een goede ventilatie. Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas).  NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR!!!

 

3. Onderhoud

- Oppervlak van de accu schoon en droog houden, alleen reinigen met een vochtige of antistatische doek.

- Bescherm de polen en aansluitklemmen tegen corrosie en behandel ze met zuurvrij vet (vaseline).

- Accu’s zonder doppen nooit openen.

- Bij conventionele accu’s met doppen afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de gebruikstemperatuur regelmatig het zuurnivo controleren en indien nodig met gedestilleerd water bijvullen. Nooit bijvullen met zuur!

- Indien het startvermogen niet voldoende is, batterij controleren en eventueel bijladen.

- Opgeslagen accu’s altijd geladen en bij ca 18 graden bewaren. Controleer de laadtoestand regelmatig en/of gebruik een lader met druppellading. Accu bijladen als de rustspanning onder 12,5 Volt zakt.


HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN NEEMT U DAN GERUST CONTACT MET ONS OP!

AW ACCU BV
Tel: 0180-531616 of 06-13198562
E-mail: sales@awaccu.nl