Tips voor het onderhoud

Verkorte gebruiksaanwijzing en onderhoudstips voor lood/zuurbatterijen.

Direct na Aankoop:
In principe kunt u alle bij ons aangekochte accu's direct gebruiken. Het is echter raadzaam aam de nieuwe accu's eerst nogmaals volledig te laden voor ingebruikstelling.

De batterij is goed geladen als deze na lading nog een klemspanning heeft van minimaal 12,7 Volt, c.q. het soortelijk gewicht van het zuur 1,28 bedraagt (bij kamertemperatuur).
 
Volg de bedieningsvoorschriften van de gelijkrichter (lader) nauwkeurig op in verband met uw veiligheid! De laadspanning moet tussen 14,4 en 14,8 bedragen.
Controleer of het zuurniveau in elke cel correct is (ca. 10 mm boven de platen).
Vet de polen en klemaansluitingen in met zuurvrije vaseline dit voorkomt poolcorrossie.

Tijdens gebruik:
Controleer in ieder geval iedere 3 maanden het zuurniveau en vul, indien nodig, bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water tot ca. 10 mm boven de platen.

Controleer iedere 3 maanden de verbindingen op corrosie en de gelijkrichter (lader) op goede werking.
Sommige gelijkrichters gaan op storing bij diep ontladen accu's. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de gelijkrichter.

Algemene gebruiksaanwijzing:
Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in het winterseizoen bij caravans en boten), ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst volledig door, voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies zoals bij ingebruikname op.
Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading van de accu (dit is zichtbaar) vervalt elke aanspraak op garantie.
Bewaar een batterij niet in ontladen toestand!
Controleer de ladingstoestand van de batterij, bij voorkeur elke 3 maanden.
Laadt, indien nodig, de batterij tussentijds weer op. Batterijen hebben een bepaalde mate van zelfontlading. Of maak gebruik van een onderhoudslader (hoogfrequente druppellader).
Bij het loskoppelen, altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken.
 
Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas). Schakel, om vonk voorkoming te vermijden, de gelijkrichter UIT voor het los- of vastmaken. Laadt de batterij in een goed geventileerde ruimte, NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR!!!