Wat betekent de capaciteit op de accu?

Wat betekent de capaciteit Ah op een accu?

 

U moet dan eerst iets weten over de gebruikte meettechnieken. Ah staat voor ampère uur en is een eenheid voor elektrische lading.


Bijvoorbeeld een 45Ah(20h) accu kan dus totaal 45Ah afgeven, gemeten over 20 uur.
Dit is dus een gemiddelde van 2,25 Ampère, 20 uur lang. Moet de accu meer lading afgeven over een kortere tijd dan zal het aantal Ampère uur afnemen.

Daarbuiten mag een accu, afhankelijk van het type accu, niet te diep worden ontladen.
Houd dus altijd een ruime marge tussen het benodigde aantal Ah en het maximale aantal Ah van de accu. Stelregel hiervoor is:
* Startaccu’s = maximale ontlading 50%.
* Recreatie / semi-tractie accu’s = maximale ontlading  70%.
* Tractie accu’s = maximale ontlading 80%.

De capaciteit van een startaccu in Europa wordt aangegeven in Ah. Dit is echter niet logisch. Voor een startaccu is het aantal Ah van weinig belang mits er geen extra verbruikers gemonteerd zijn. In principe belast U een startaccu namelijk niet uren achter elkaar maar juist kortstondig met hoge stromen. Het is dus belangrijk dat de accu veel stroom kan leveren voor een korte tijd, dit noemen we de startkracht (Koudstartstroom). De startkracht van een accu wordt gemeten in: CCA. Dit getal is dan ook de belangrijkste graadmeter voor een startaccu!

 

De loodplaten van een startaccu zijn veel dunner dan de loodplaten van een semi-tractie / recreatie of deep-cycle accu. Door een dunne plaat kan namelijk veel gemakkelijker een hoge stroom worden onttrokken terwijl dit bij een dikkere plaat veel moeilijker zal gaan. Het voordeel van dikkere platen is dat we ze langduriger en dieper kunnen ontladen zonder dat de platen zullen breken.

 

Wat betekend de Ah capaciteit bij 5, 10 & 20 uur?


De meeste capaciteiten op onze website maar ook die van onze Europese fabrikanten staan weergegeven bij een ontlading over 20 uur. Dit is de maatstaf voor Nederlandse en de meeste Europese bedrijven. Bij de bedrukking op de meeste semi-tractie, tractie  & Recreatie accu's wordt de capaciteit Ah ook weergegeven bij een ontladingstijd van 5 en/of 10 uur. Hierdoor lijkt de accu een andere capaciteit te hebben maar het is feitelijk dezelfde accu!


Zo kan een 45Ah(20h) accu bijvoorbeeld totaal 45Ah afgeven, gemeten over 20 uur.
Dit is dus een gemiddelde van 2,25 Ampère, 20 uur lang. "Moet een accu meer lading afgeven over een kortere tijd dan zal het aantal Ampère uur afnemen!" Een 45Ah(20h) accu ontladen over 10 uur kan dus maar 42Ah opleveren. Dit kunnen we dan vertalen als 42Ah(10h).  Wilt u (in theorie) de accu geheel ontladen in één uur dan haalt u niet eens een vierde van de capaciteit in vergelijking tot een ontlading over 20 uur.

Waar staat 'CCA' voor?

 

CCA staat voor Cold Cranking Amps. Dit is het amperage dat een accu 30 seconden levert bij 0 graden Farenheit (= -18 graden Celcius). Het belastte voltage blijft tijdens de test boven de 9,6 Volt. Deze waarde is van belang om te zien of een accu sterk genoeg is om als startaccu gebruikt te kunnen worden in een voertuig.

Accu prestaties gaan snel naar beneden bij lagere temperaturen. Dit is dus een perfecte test om te zien wat de startcapaciteit is van een accu.

Ten onrechte wordt soms gedacht dat het aantal Ah direct betrekking heeft op de startcapaciteit van een accu. Dit is niet waar. Soms kan een 20Ah(20h) accu een grotere startkracht hebben dan een 60Ah(20h) accu. Dit is o.a. afhankelijk van de gebruikte techniek in de accu.