Motor accu’s vullen met accuzuur

Een klein assortiment onderhoud vrije accu’s worden droog geladen geleverd en deze accu's moeten voor gebruik nog gevuld worden met het door ons meegeleverde accu zuur (ook wel SG 1.280 of zwavelzuur genoemd).

Bij elke levering zit een "vul" instructie, met daarop ook een waarschuwing over het accu zuur. Accuzuur kan bij huidcontact en/of inslikken, ernstige brandwonden veroorzaken. Ook als het op u kleding komt, brand dit door de kleding. Wij raden dus aan goede voorzorgsmaatregelen te nemen en zich te houden aan de instructies. Daarnaast dient u het zuur buiten bereik van kinderen te houden.

Voorzorgsmaatregelingen:
- Zet de accu op een goede vlakke ondergrond
- kijk na of de accu geen scheuren en/of externe beschadiging heeft.
- Open het zuurpakket pas wanneer u de accu daadwerkelijk gaat bijvullen.
- Bij morsen op u huid, spoel de huid direct af met water.
- Bij inslikken raadpleeg DIRECT een arts.
- Als het op u kleding komt, was u kleding niet! Want het zuur verspreid zich en komt op andere kleding.

Vullen van droog geladen accu’s:
- Plaats de accu op een vlakke ondergrond.
- Verwijder niet eerder dan vlak vóór het vullen de schroefdopjes en de eventuele sluitfolie.
- Vul de accu met het meegeleverde accuzuur tot aan het maximum nivo/level.
- Laat de accu minstens 30 minuten staan. Indien het zuurniveau is gedaald weer bijvullen tot het maximum nivo/level.
- Schroef de vuldopjes handvast aan.
- Indien zuur is gemorst kunt u dit reinigen met een soda oplossing. Let op dat de soda niet in de accu komt. Vergeet ook vooral de polen niet af te doen en smeer deze daarna in met zuurvrije vaseline!

Na het vullen, mag u de accu’s alleen bijvullen met demi-water, NOOIT meer met accuzuur!

Laden van droog geladen accu’s:
Na het vullen is het verstandig om de accu ca 2 uur te laten staan, zodat het zuur goed de platen in kan trekken. Wanneer de accu gevuld is, is deze voor ca 80% geladen. Wij raden u dan ook aan om de accu nog 100% te laden alvorens installatie in de motor..

Vullen van onderhoudsvrije motor accu’s:
Onderhoudsvrije motoraccu's worden veelal aangeduid met MF, DTX, YTX of soortgelijk. Het zijn eigenlijk AGM accu's waaraan het zuur nog niet is toegevoegd. Het zuur wordt apart bijgeleverd en toegevoegd op het moment dat de accu in gebruik wordt genomen.

Plaats vóór installatie de accu op een vlakke ondergrond.
Neem de sluitstrip van de vulling en bewaar deze om na het vullen de accu mee te sluiten.
De verzegeling op u meegeleverde accuzuur niet verwijderen of doorprikken!
Plaats de vulling loodrecht in de vulopeningen en druk omlaag zodat de verzegeling verbroken wordt.
U ziet luchtbelletjes opstijgen als teken dat het vullen is begonnen. Activeer dit proces zo nodig door zachtjes tegen de vulling te tikken.
Als de vulling leeg is kan deze voorzichtig worden verwijderd. Veeg gemorst zuur af met een droge doek of tissue. Vergeet hierbij vooral de polen niet.
Druk de sluitstrip stevig in de vulopeningen zodat deze geheel aansluit op de accu en hij helemaal dicht is.

Na het vullen en afsluiten van de onderhoudsvrije motor accu's, deze NOOIT meer met zuur en/of demi-water bijvullen!

Laden van onderhoudsvrije motor accu’s:
Na het vullen is het verstandig om de accu ca 2 uur te laten staan, zodat het zuur goed de platen in kan trekken. Wanneer de accu gevuld is, is deze voor ca 80% geladen. Wij raden u dan ook aan om de accu nog 100% te laden alvorens installatie in de motor..

Wij wensen u veel plezier met u aankoop en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben. Neem dan gerust op werkdagen contact met ons op, op telefoonnummer 0180-531616 of stuur een mail naar sales@awaccu.nl.