Ontladingstabel 12 Volt accu'sAls de batterij enige tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in het winterseizoen bij caravans en boten), ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst volledig door, voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies zoals bij ingebruikname op. Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading en/of te diepe ontlading van de accu (dit is meetbaar) vervalt helaas elke aanspraak op garantie. Bewaar een batterij NOOIT in ontladen toestand, zorg dus dat deze altijd goed op spanning is.

Controleer de ladingstoestand van de batterij, bij voorkeur iedere maand en laadt, indien nodig, de batterij tussentijds weer op. Batterijen hebben een bepaalde mate van zelfontlading daarnaast kan er een lekstroom in de auto, motor of boot zitten welke de accu "leeg trekt". U kunt ook altijd gebruik maken van een onderhoudslader (hoogfrequente druppellader Ctek, Optimate, DHC of Genius).
Bij het loskoppelen, altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken. Hieronder treft u de meest voorkomende problemen die zich voor kunnen doen bij accu's die te diep ontladen worden.

Sulfatering

Tijdens het ontladen van een accu wordt de actieve massa omgezet in loodsulfaat. Dit loodsulfaat heeft een fijne structuur en wordt door lading weer omgezet in looddioxide en sponsachtig lood.

Als nu na diepe ontlading de herlading achterwege blijft zal het loodsulfaat uitkristalliseren Deze grote kristallen verstoppen de poriŽn van de actieve massa en schermen het plaatoppervlak af waardoor lading onmogelijk is. Het gevolg van sulfatering is daardoor blijvend capaciteitsverlies.

Het gesulfateerd actief materiaal van de positieve plaat is vaak licht van kleur, kenmerkend is de zogenaamde sulfaatstreep op een derde van de hoogte.

Bij sterke sulfatering kan de actieve massa uit het rooster worden gedrukt, vaak met kromgetrokken platen tot gevolg.

Bij het laden van gesulfateerde batterijen kunnen zich op de negatieve plaat dendrieten vormen: scherpe, naaldvormige kristallen die als brugjes tussen twee platen sluiting kunnen veroorzaken. Zo'n sluiting wordt door een accutester als celsluiting aangemerkt en vaak ten onrechte aan een fabricagefout toegeschreven!

Accu laadt niet op

Als een accu, ondanks een goed functionerend lader of dynamo niet volledig geladen kan worden is dat het gevolg van sulfatering.

Sulfatering heeft altijd blijvend capaciteitsverlies tot gevolg. Bij lichte sulfatering van een niet-gesloten accu kan een aangepast laadprogramma soms nog enig soelaas bieden, maar dat vergt veel tijd en aandacht met weinig kans op succes.

Accu levert geen startstroom

Bij startaccu's zal het einde van de inzetbaarheid zich aankondigen door moeizaam starten, vooral bij bij lage temperaturen. Dat kan natuurlijk het resultaat zijn van een natuurlijk slijtage proces. Een accu is onderhevig aan een tweetal 'natuurlijke' slijtageprocessen: gridcorrosie en verlies van actieve massa. Deze processen voltrekken zich geleidelijk, nooit plotsklaps. Dat wil helaas niet zeggen dat de symptomen zich niet van de ene dag op de andere kunnen voordoen: na een flinke nachtvorst kan op pijnlijke wijze duidelijk worden wat bij hogere temperaturen onopgemerkt bleef!

Als het probleem zich voortijdig voordoet moet de oorzaak worden gezocht in gridcorrosie als gevolg van overlading en/of te hoge temperatuur. Het is daarom van groot belang de laadspanning te testen zodat een volgende accu niet hetzelfde lot zal ondergaan.

Een tweede oorzaak kan worden gevonden verlies van actieve massa door te diepe ontlading. Als de accu onvoldoende capaciteit heeft om te voorzien in de energiebehoefte van het voertuig, kan het niet anders dan dat het einde vroegtijdig wordt bereikt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor startaccu's die te weinig lading ontvangen. Veel korte ritjes tijdens welke de dynamo er niet in slaagt de accu volledig te laden zorgen ervoor dat ook zonder zware gebruikers een startaccu in een voortdurende staat van diepontlading geraakt die de levensduur dramatisch bekort.

Een accu die om hiervoor genoemde reden nooit volledig wordt geladen kan ook stratificatie optreden. Het zuurbestanddeel van het elektrolyt heeft zich in de onderste lagen van de elektrolyt geconcentreerd, zodat het bovenste gedeelte van de accu inactief is. De hoge zuurconcentratie onderin daarentegen verhoogt kunstmatig de open klemspanning. Hierdoor lijkt de accu volledig geladen, maar produceert desondanks te weinig startstroom.

Accu raakt snel leeg

De meest voor de hand liggende verklaring is dat de accu door slijtage aan het eind van zijn inzetbaarheid is geraakt.

Bij accu's in cyclisch bedrijf is de levensduur sterk afhankelijk van de diepte van ontlading. Feitelijk wordt de levensduur van een dergelijke accu reeds bepaald bij de aanschaf. Daar dient allereerst te worden onderzocht of de accu geschikt is voor de beoogde stroomafname en het beschikbare laadregime.

Te diepe ontlading door onvoldoende capaciteit van de accu of de lader/dynamo kan leiden tot versneld verlies van actieve massa en dus verkorte levensduur.

Een andere, mogelijke oorzaak is sulfatering wanneer de accu langere tijd in ongeladen toestand heeft doorgebracht. Niet alleen verhindert sulfatering de ladingopname, maar ook kunnen sulfaatkristallen in de vorm van scherpe naalden sluiting veroorzaken tussen de positieve en de negatieve plaat. Als een gesulfateerde accu wordt geladen zal als gevolg van deze sluiting de spanning snel oplopen zodat een automatische lader meent dat de accu volgeladen is en uitschakelt. De accu lijkt wel vol, maar is het niet en dus is hij ook weer snel leeg!