Snelle levering
Compleet assortiment
Veilig bestellen en betalen
9.6 klantenscore
Helpdesk +31 180 53 16 16

Loodzuurbatterijen

Hieronder vindt u een verkorte gebruiksaanwijzing en onderhoudstips voor loodzuurbatterijen.
 

Direct na aankoop:

In principe kunt u alle bij ons aangekochte accu's direct gebruiken. Wij adviseren echter om de nieuwe accu eerst nogmaals volledig te laden voordat hij in gebruik genomen wordt. Enige uitzondering zijn de motoraccu's, deze moeten eventueel nog eerst zelf gevuld worden. Leest u goed de gebruiksaanwijzing door, werk veilig en houdt u aan de vermelde voorschriften. Na het vullen van de motoraccu's dient u de accu 2 uur te laten "rusten", daarna kunt u de accu doorladen.
 
De batterij is goed doorgeladen als deze na lading nog een klemspanning heeft van minimaal 12,8 Volt, c.q. het soortelijk gewicht van het zuur 1,28 bedraagt (bij kamertemperatuur). Volg de bedieningsvoorschriften van de gelijkrichter (lader) nauwkeurig op in verband met uw veiligheid! Laadspanning tussen de 13,8 en 14,8 Volt. Vet de polen en klemaansluitingen in met zuurvrije vaseline, dit voorkomt poolcorrosie.
 

Tijdens het gebruik:

Controleer regelmatig de spanning van de accu. De accu mag nooit dieper ontladen worden dan 11,75 Volt. Hoe dieper de ontlading hoe korter de levensduur van de accu. Een startaccu moet bij 12,3 Volt goed doorgeladen worden. Zorg er dus voor dat de accu's op tijd en goed geladen worden. Beneden de 10 Volt is de accu dusdanig ontladen dat een eventuele garantie NIET meer kan worden toegekend.
 
Controleer in elk geval iedere 3 maanden het zuurniveau en vul, indien nodig, bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water tot ca. 10 mm. boven de platen. Controleer iedere 3 maanden de verbindingen op corrosie en de gelijkrichter (lader) op goede werking en controleer de laadspanning. Sommige gelijkrichters gaan op storing bij te diep ontladen accu's. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de gelijkrichter.
 

Algemene gebruiksaanwijzing:

Wordt de batterij een tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld caravans en boten in de winter)? Ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt u de batterij eerst 100% volledig door voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies zoals bij ingebruikname op. Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading en te diepe ontlading van de accu (dit is meetbaar) vervalt elke aanspraak op garantie.
 
Bewaar een batterij NOOIT in ontladen toestand! Controleer de ladingstoestand van de batterij, bij voorkeur iedere maand. Als dat nodig blijkt, kunt u de batterij tussentijds weer opladen. Batterijen hebben altijd een bepaalde mate van zelfontlading. Of maak permanent gebruik van een onderhoudslader (hoogfrequente druppellader). Bij het loskoppelen altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen, en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken.
 
Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas). Schakel de gelijkrichter UIT voor het los- of vastmaken. Zo voorkomt u vonken. Laad de batterij in een goed geventileerde ruimte, NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR! Werk veilig en werk altijd volgens de instructies! Lees ook de instructies bij het kopje: accu opladen!