Snelle levering
Compleet assortiment
Veilig bestellen en betalen
9.6 klantenscore
Helpdesk +31 180 53 16 16

Montage instructies

Montage-, laad- en onderhoudsvoorschriften voor alle soorten accu's.
 

Voordat u begint:

Weet wat u doet! Let bij (de)montage van bijvoorbeeld uw auto accu goed op de veiligheidsvoorschriften. Lees vooraf nauwkeurig de handleiding van het voertuig (auto, vrachtauto, boot, camper, caravan of motor) door. Neem de aanwijzingen in acht en leef alle instructies na voordat u aan de accu gaat werken. Voeg deze veiligheidsvoorschriften bij de handleiding van uw voertuig.
 
Werk veilig, bescherm de ogen met een veiligheidsbril en draag (zuurvrije) handschoenen. Weet dat u werkt met gevarengoed. De meest accu's bevatten zwavelzuur en bij onjuist gebruik kan een accu exploderen.
 
AW Accu BV is niet aansprakelijk en verleent geen garantie als er sprake is van gevolgschade door onjuist, ondeskundig en oneigenlijk gebruik.
 
Werk in een goed geventileerde ruimte, niet roken en geen open vuur! Voorkom kortsluiting en werk nauwkeurig.
 
EHBO: Zuurspatten in het oog moet u onmiddellijk enkele minuten met zuiver water uitspoelen! Daarna meteen een arts raadplegen. Als het zuur werd ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen! Zuur op de huid of de kleding meteen neutraliseren met soda of groene zeep en naspoelen met veel water.
 

Wat mag u nooit doen met een accu?

 • Nooit de accu onderdompelen in water of deze vochtig laten worden.
 • Nooit de accu in de buurt van vuur of warmtebronnen bewaren.
 • Nooit de positieve (+) batterijklem omwisselen met de negatieve (-) klem.
 • Nooit de accu rechtstreeks aansluiten op een wandstopcontact.
 • Nooit de accu in vuur gooien of blootstellen aan een directe warmtebron.
 • Nooit de accu kortsluiten door kabels of andere metalen aan te sluiten op de positieve (+) en negatieve (-) klemmen/accupolen.
 • Nooit de behuizing van de accu doorprikken met een nagel of eender welk ander scherp voorwerp; nooit proberen de accu open te breken of er op te stappen.
 • Nooit op de accu slaan of er mee gooien of blootstellen aan harde schokken of stoten.
 • De accu nooit op z"n kop of zijkant leggen en/of monteren.Nooit rechtstreeks op of aan de accuklemmen lassen. Ook niet lassen in de omgeving van een accu.
 • Nooit een poging ondernemen om de accu uit elkaar te halen of er wijzigingen op of aan te brengen.
 • Nooit de accu in een magnetron/microgolfoven of in een drukvat leggen.
 • Nooit de accu in contact laten komen met bijtende producten.
 • Nooit de accu samen met andere accu's gebruiken. Zeker niet met andere soorten accu's zoals droge-cel accu's, maar ook niet met accu's die een verschillende capaciteit hebben, van een andere productiedatum of van een ander type of merk zijn.
 • Nooit de accu gebruiken wanneer deze een ongewone geur verspreidt, warm aanvoelt, van kleur of van vorm verandert, of wanneer er iets anders abnormaals gebeurt. Wanneer het bovenstaande zich voordoet tijdens het gebruik of het opladen van de accu, deze onmiddellijk uit het toestel verwijderen of loskoppelen van de lader en de accu niet langer gebruiken. Raadpleeg vervolgens altijd deskundig personeel.
Omgevingstemperaturen kunnen de werking van de accu negatief beïnvloeden. Wordt de accu gebruikt voor andere toepassingen dan die daar waar AW Accu BV de accu voor verkocht heeft, of zijn er omgevingsomstandigheden die niet in dit document voorkomen? Neem dan contact met ons op voor het verkrijgen van onze uitdrukkelijke toestemming. AW Accu BV is niet aansprakelijk en verleent geen garantie als er sprake is van gevolgschade door onjuist, ondeskundig en oneigenlijk gebruik.
 
Als de geleverde accu gesloten en onderhoudsvrij is, probeer deze dan NOOIT te openen.
 

1. Montage en demontage van de accu

LET OP! Een spanningsonderbreking kan ertoe leiden dat elektronische componenten uitvallen (elektronische startblokkering in auto, radio etc.).
Voor de nieuwe modellen auto's is het noodzakelijk om een kleine stroom op de polen te laten, dit voorkomt storingen in het motormanagement systeem!
Twijfelt u? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder!
 • Alleen voldoende geladen accu's monteren; ten minste 12,5 Volt rustspanning.
 • Schakel de motor en alle stroomverbruikers uit vóór demontage van de accu.
 • Maak bij het demonteren altijd eerst de minpool los (-) en dan de pluspool (+)
 • Reinig vóór de montage de plaats van de batterij in het voertuig.
 • Reinig polen en klemmen en behandel de polen met zuurvrij vet.
 • Gebruik de originele bevestigingen. Accu altijd goed vastzetten.
 • Verwijder de beschermdopjes pas op de locatie van de installatie bij het aansluiten in het voertuig. Zet ze op de polen van de vervangen accu om zo kortsluiting en vonkvorming te voorkomen.
 • Maak bij het monteren altijd eerst de pluspool vast (+) en dan de minpool (-). Zorg ervoor dat de poolklemmen goed vastzitten.
 • Neem overige onderdelen, zoals poolafdekking, hoekstukken, slangaansluitingen en poolklemhouder, over van de oude accu en sluit ze op dezelfde juiste manier aan. Beschikbare of meegeleverde vuldoppen gebruiken.
 • Laat ten minste één ventilatieopening open, hiermee voorkomt u explosiegevaar.
 • Uw oude accu kunt u inleveren bij: AW ACCU BV, garages, de ijzerhandel en natuurlijk bij de milieudienst van uw gemeente.

2. Laden van de accu

Weet u niet welke lader of welke laadspanning uw accu nodig heeft? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!
 • Gebruik alleen een veilige, gekeurde en geschikte lader met gelijkstroom en de juiste laadspanning en laadvoltage. Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de lader.
 • Roken en vuur strikt verboden. Voorkom vonkvorming en wrijving rondom een accu.
 • Verbind de pluspool (+) van de batterij met de pluspool van de lader en de minpool (-) van de accu met de minpool van de lader.
 • Laad nooit accu's die bevroren of warmer dan 40°C zijn.
 • Zet de lader pas aan nadat de accu is aangesloten.
 • Blijf van alle kabels af indien er geladen wordt! Mocht u toch aan de accu of lader moeten komen, zorg er dan voor dat de accu altijd uitgeschakeld is.
 • Zet de lader altijd eerst uit na het laden.Lading direct onderbreken als de accu heet wordt of er zuur uitloopt. Daarnaast het laden direct stoppen wanneer deze een ongewone geur verspreidt of wanneer de accu van vorm verandert, of wanneer er iet anders abnormaals tijdens het laden gebeurt.
 • De laadspanning van de lader mag NOOIT hoger zijn dan 15V en moet minimaal 13,8 Volt bedragen.
 • Zorg tijdens het laden altijd voor een goede ventilatie. Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas). Dus nooit laden in een geheel afgesloten ruimte!

3. Onderhoud van de accu

 • Houd het oppervlak van de accu schoon en droog; alleen reinigen met een vochtige of antistatische doek.
 • Bescherm de polen en aansluitklemmen tegen corrosie en behandel ze met zuurvrij vet (vaseline). Zorg dat de accuklemmen altijd goed vast zitten.
 • Accu's zonder doppen nooit openen.
 • Bij conventionele accu's met doppen, afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de gebruikstemperatuur, regelmatig het zuurniveau controleren en indien nodig met gedestilleerd water bijvullen. Nooit bijvullen met accuzuur!
 • Controleer de spanning van de accu regelmatig. Accu's bijladen als de rustspanning onder 12,4 Volt zakt. Een accu onder de 11,75 Volt is ontladen. Zorg er dus voor dat de accu's op tijd en goed geladen worden. Beneden de 10 Volt is de accu dusdanig ontladen dat een eventuele garantie NIET meer kan worden toegekend.
 • Controleer daarnaast ook de laadspanning van de lader en of dynamo.
Opgeslagen accu's altijd voor stalling 100% doorladen en loskoppelen van gebruikers. De accu liefst bij ca. 18 graden bewaren. Controleer de laadtoestand van de accu regelmatig en/of gebruik een lader met druppellading. Accu bijladen als de rustspanning onder 12,4 Volt zakt. Dit geldt ook voor een in een voer/vaar- tuig gemonteerde accu! Een accu onder de 11,75 Volt is ontladen. Zorg er dus voor dat de accu's op tijd en goed geladen worden. Beneden de 10 Volt is de accu dusdanig ontladen dat een eventuele garantie NIET meer kan worden toegekend.
 
Heeft u vragen of opmerkingen?
Bel de klantenservice van AW Accu: +31 180 53 16 16